Oxybee 39.4 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

39.4 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

Informace o registrovaných velikostech nejsou uvedeny.

Pro jaká zvířata je výrobek Oxybee určen?

  • včely

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Acidum oxalicum dihydricum

Jaké léky jsou podobné přípravku Oxybee?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QP53AG03. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Oxybee dostupný?

Prášek a roztok pro disperzi do úlu.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

včely med
Bez ochranných lhůt.
Nepoužívat v období snůšky medu.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Dany Bienenwohl GmbH

Geyerspergerstraße 27
Munich
80689
(DE)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Oxybee?

Přípravek má kód 0910f7c7808c8f96.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je EU/2/17/216.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle