Aivlosin pro bažanty, 625 mg/g

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

pro bažanty, 625 mg/g

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1 x 16 g
  • 1 x 40 g

Pro jaká zvířata je výrobek Aivlosin určen?

  • bažanti

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Tylvalosinum

Jaké léky jsou podobné přípravku Aivlosin?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01FA92. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Aivlosin dostupný?

Granule pro podání v pitné vodě.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

bažanti maso
2.0 d.
Nevypouštějte bažanty alespoň dva dny po ukončení medikace.
bažanti vejce
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

ECO Animal Health Europe Limited

6th Floor, South Bank House, Barrow Street
Dublin 4, Eire
D04 TR29
(IE)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Aivlosin?

Přípravek má kód 0910f7c7800f2f8c.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je EU/2/04/044.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle