Co přesně je ochranný limit?

Též započitatelný doplatek. Je to platba, která se "sčítá" s ostatními započitatelnými doplatky, a po dosažení určitého limitu pojišťovna pacientovi vrátí přeplatek. Limit se liší podle věku pacienta. Pod 18 let a nad 65 let je limit stanoven na 1500 Kč ročně. Od sedmdesátého roku věku je limit pouze 500 Kč. Mezi 18. a 65. rokem je limit stanoven na 5000 Kč ročně. Podrobnosti lze nalézt například zde.

Preskripční kódy

Každý léčivý přípravek a každá pomůcka zdravotní techniky má přidělený unikátní kód, který se využívá při předepisování. Historicky se nazývají SÚKL kód pro léčiva a VZP kód pro zdravotnické prostředky. V současnosti SÚKL určuje kódy pro obě kategorie a tak je označení "VZP kód" mírně zavádějící pojem. Existuje též neoficiální PDK kód, který zahrnuje i doplňky stravy a kosmetiku.
cross-circle