Enroxil 50 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

50 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1x 100 ml

Pro jaká zvířata je výrobek Enroxil určen?

  • prasata
  • psi
  • telata

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Enrofloxacinum

Jaké léky jsou podobné přípravku Enroxil?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01MA90. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Enroxil dostupný?

Injekční roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

prasata maso
13.0 d.
telata maso
5.0 d.
Po i.v. podání.
telata maso
12.0 d.
Po s.c. podání.
telata mléko
Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Krka d.d. Novo mesto

Šmarješka cesta 6
Novo mesto
8501
(SI)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ano, přípravek má indikační omezení.

Léčivý přípravek, který obsahuje antibiotika nebo chemoterapeutika, v jehož rozhodnutí o registraci bylo pro jeho použití stanoveno indikační omezení, lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy citlivost k léčivé látce obsažené v léčivém přípravku byla stanovena.

344/2008 Sb. § 2 odst. 3

Jaký je unikátní kód pro výrobek Enroxil?

Přípravek má kód 0910f7c780091258.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/676/95-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle