Statistiky léčivých přípravků

Podrobný návod naleznete pod formulářem


Výchozí nastavení

V základní konfiguraci jen vyberete lék z nabídky a zobrazíte statistiku výdejů léčiv v lékárnách. Graf je velmi podobný tomu, který naleznete k náhledu na konci profilu jednotlivých léků. Graf lze jednoduše posouvat a zvětšovat dle potřeby myší nebo prstem na dotykové obrazovce. V případě potřeby lze skrýt jednotlivé datové sady kliknutím na popis v horní části obrazovky.
Náhled výchozího grafu

Zobrazit celou ATC skupinu?

Tato volba kromě Vámi vybraného léku zobrazí i ostatní léčiva ve stejné anatomicko-terapeuticko-chemické skupině, tedy zobrazí léčiva se stejnou účinnou látkou a stejnou cestou podání. Toto se může hodit například pokud výrobce léku často mění SÚKL kód a Vy chcete vidět zastoupení jednotlivých výrobců na trhu.

Zobrazit sumu výdejů pro celou ATC skupinu přípravku?

Takto lze sečíst výdeje všech léků a zobrazit je jako jednu zvýrazněnou křivku. Lze tak snadno sledovat jak se vyvíjí spotřeba podobných léčiv, případně zda výpadek suroviny postihl všechny výrobce (křivka klesá) nebo zda ostatní výrobci pokryli nedostupnost jednoho léku na trhu (křivka je přibližně vodorovná nebo roste).

Označte pro statistiku žádanek.

Zobrazí podobný graf jako výchozí volba ale namísto výdejů v lékárnách pacientům zobrazí výdeje lékáren do zdravotnických zařízení. Typicky zde bude většina obratu injekčních lékových forem a centrových léků. Naopak tablety a chronická léčba se vydává především pacientům.

Označte pro hlášení distributorů.

Výsledný graf zobrazí statistiky o tom, komu tuzemští distributoři léčiv předávají své zboží.

Porovnání výdejů a příjmů lékáren (skladová zásoba)

Ve výsledném grafu naleznete tři křivky. DIS13 (výdeje léčiv distributorů lékárnám a lékařům), LEK13 (výdeje lékáren pacientům) a rozdíl dvou předešlých křivek. Třetí křivka tedy teoreticky demonstruje skladovou zásobu všech 2735 lékáren (údaj ke konci roku 2021). Do rozdílu se ale započítává i vývoz léčiv do zahraničí, jak upozorňoval Český rozhlas.
Náhled grafu s porovnáním výdejů a příjmů

Přičítat rozdíl z minulého měsíce?

Zakliknutím této volby lze upravit rozdílovou křivku z předchozího odstavce. Lze tak zobrazit rozdíl mezi příjmy a výdeji lékáren od počátku povinných hlášení a ne jen měsíční rozdíly.

Zvýraznit body?

Předposlední volba odstraní zvýrazněné body na křivce. Body a popisky se zobrazí po najetí kurzoru myši.
Náhled grafu bez zaoblení, se zvýrazněnými body

Zaoblovat křivky?

Pokud je volba aktivní, křivky grafu mají úhledné zaoblení. Po deaktivaci nastavení křivky lépe odpovídají dostupným datům.
Náhled grafu se zaoblením, bez zvýrazněných bodů

Výběr časového rozmezí

Data se sbírají od května 2022, nejnovější data se průběžně přidávají. V tuto chvíli lze zaručit data nejdříve měsíc zpětně.
cross-circle