Gallivac IBD S706 NEO

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

Informace o variantách nejsou uvedeny.

V jakých velikostech je přípravek registrován?

Informace o registrovaných velikostech nejsou uvedeny.

Pro jaká zvířata je výrobek Gallivac IBD S706 NEO určen?

  • kur domácí
  • brojlerová kuřata
  • budoucí nosnice

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Infectious bursal disease virus, strain S706, Live

Jaké léky jsou podobné přípravku Gallivac IBD S706 NEO?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QI01AD09. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Gallivac IBD S706 NEO dostupný?

Šumivá tableta pro suspenzi.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

Informaci se nepodařilo najít.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Nenašla se shoda.

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Gallivac IBD S706 NEO?

Přípravek má kód 0910f7c7815fad65.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 97/072/20-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle