Cobactan LC 75 mg

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

75 mg

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 3 x 8 g
  • 15 x 8 g
  • 20 x 8 g
  • 24 x 8 g

Pro jaká zvířata je výrobek Cobactan LC určen?

  • krávy v laktaci

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Cefquinomum

Jaké léky jsou podobné přípravku Cobactan LC?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ51DE90. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Cobactan LC dostupný?

Intramamární suspenze.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

krávy v laktaci maso
4.0 d.
krávy v laktaci mléko
5.0 d.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Intervet International, B.V.

Wim de Körverstraat 35
Boxmeer
5831 AN
(NL)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ano, přípravek má indikační omezení.

Léčivý přípravek, který obsahuje antibiotika nebo chemoterapeutika, v jehož rozhodnutí o registraci bylo pro jeho použití stanoveno indikační omezení, lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy citlivost k léčivé látce obsažené v léčivém přípravku byla stanovena.

344/2008 Sb. § 2 odst. 3

Jaký je unikátní kód pro výrobek Cobactan LC?

Přípravek má kód 0910f7c780091a27.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/011/03-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle