Florgane 300 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

300 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

 • 1 x 50 ml
 • 1 x 100 ml
 • 1 x 250 ml
 • 1 x 500 ml
 • 12 x 50 ml
 • 12 x 100 ml
 • 12 x 250 ml
 • 12 x 500 ml

Pro jaká zvířata je výrobek Florgane určen?

 • skot
 • prasata

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

 • Florfenicolum

Jaké léky jsou podobné přípravku Florgane?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01BA90. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Florgane dostupný?

Injekční suspenze.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

prasata maso
22.0 d.
skot maso
37.0 d.
skot mléko
Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Emdoka bvba

John Lijsenstraat 16
Hoogstraten
B-2321
(BE)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Florgane?

Přípravek má kód 0910f7c7800ff64f.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/014/11-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle