Buscopan compositum

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

Informace o variantách nejsou uvedeny.

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1 x 100 ml

Pro jaká zvířata je výrobek Buscopan compositum určen?

  • koně
  • telata

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Metamizolum natricum
  • Butylscopolamini bromidum

Jaké léky jsou podobné přípravku Buscopan compositum?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QA03DB04. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Buscopan compositum dostupný?

Injekční roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

koně maso
12.0 d.
koně mléko
Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.
telata maso
9.0 d.
po i.v. podání
telata maso
28.0 d.
po i.m. podání
telata mléko
Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Boehringer Ingelheim Vetmedica, GmbH

Binger Strasse 173
Ingelheim am Rhein
55216
(DE)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Buscopan compositum?

Přípravek má kód 0910f7c78008e854.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/032/00-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle