Senvelgo 15 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

15 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

Informace o registrovaných velikostech nejsou uvedeny.

Pro jaká zvířata je výrobek Senvelgo určen?

V číselníku není určeno, pro které druhy je přípravek určen.

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Velagliflozinum

Jaké léky jsou podobné přípravku Senvelgo?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny . Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Senvelgo dostupný?

Perorální roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

Informaci se nepodařilo najít.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Boehringer Ingelheim Vetmedica, GmbH

Binger Strasse 173
Ingelheim am Rhein
55216
(DE)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Senvelgo?

Přípravek má kód 0910f7c7819fd8ef.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je EU/2/23/305/001.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle