Ingelvac Ery

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

Informace o variantách nejsou uvedeny.

V jakých velikostech je přípravek registrován?

Informace o registrovaných velikostech nejsou uvedeny.

Pro jaká zvířata je výrobek Ingelvac Ery určen?

  • prasata

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Erysipelothrix rhusiopathiae, serotype 2, strain SE-9, Inactivated

Jaké léky jsou podobné přípravku Ingelvac Ery?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QI09AB03. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Ingelvac Ery dostupný?

Injekční emulze.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

Informaci se nepodařilo najít.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Boehringer Ingelheim Vetmedica, GmbH

Binger Strasse 173
Ingelheim am Rhein
55216
(DE)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Ingelvac Ery?

Přípravek má kód 0910f7c7816e274c.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 97/022/21-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle