Interflox 100 100 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

100 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

Informace o registrovaných velikostech nejsou uvedeny.

Pro jaká zvířata je výrobek Interflox 100 určen?

  • skot
  • ovce
  • kozy
  • prasata

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Enrofloxacinum

Jaké léky jsou podobné přípravku Interflox 100?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01MA90. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Interflox 100 dostupný?

Injekční roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

kozy maso
6.0 d.
kozy mléko
4.0 d.
ovce maso
4.0 d.
ovce mléko
3.0 d.
prasata maso
13.0 d.
skot maso
5.0 d.
Po intravenózním podání.
skot maso
12.0 d.
Po subkutánním podání.
skot mléko
3.0 d.
Po intravenózním podání.
skot mléko
4.0 d.
Po subkutánním podání.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

CP-Pharma Handelsgesellschaft, mbH

Ostlandring 13
Burgdorf
31303
(DE)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ano, přípravek má indikační omezení.

Léčivý přípravek, který obsahuje antibiotika nebo chemoterapeutika, v jehož rozhodnutí o registraci bylo pro jeho použití stanoveno indikační omezení, lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy citlivost k léčivé látce obsažené v léčivém přípravku byla stanovena.

344/2008 Sb. § 2 odst. 3

Jaký je unikátní kód pro výrobek Interflox 100?

Přípravek má kód 0910f7c78153b8b4.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/030/19-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle