Apivar 500 mg

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

500 mg

V jakých velikostech je přípravek registrován?

Informace o registrovaných velikostech nejsou uvedeny.

Pro jaká zvířata je výrobek Apivar určen?

  • včelstva včely medonosné(Apis mellifica)

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Amitrazum

Jaké léky jsou podobné přípravku Apivar?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QP53AD01. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Apivar dostupný?

Proužek do úlu.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

včely med
Bez ochranných lhůt.
Nepoužívat v době snůšky.
Nevytáčet med z plodového nástavku.
Nevytáčet med během léčby.
Plodové plásty by měly být minimálně každé tři roky vyměněny za nové mezistěny. Plodové rámky nepoužívejte jako rámky medné.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

VETO PHARMA SAS

12-14 rue de la Croix Martre
Palaiseau
91120
(FR)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Apivar?

Přípravek má kód 0910f7c7813c0120.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/024/18-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle