Marbovet 100 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

100 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

Informace o registrovaných velikostech nejsou uvedeny.

Pro jaká zvířata je výrobek Marbovet určen?

  • skot
  • prasata - prasnice

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Marbofloxacinum

Jaké léky jsou podobné přípravku Marbovet?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01MA93. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Marbovet dostupný?

Injekční roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

prasata maso
4.0 d.
skot maso
6.0 d.
Při dávce 2 mg/kg po dobu 3 až 5 dnů (i.v., i.m., s.c.).
skot maso
3.0 d.
Při dávce 8 mg/kg jednorázově (i.m.).
skot mléko
36.0 h.
Při dávce 2 mg/kg po dobu 3 až 5 dnů (i.v., i.m., s.c.).
skot mléko
72.0 h.
Při dávce 8 mg/kg jednorázově (i.m.).

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.

Gliniana 32
Lublin
20-616
(PL)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ano, přípravek má indikační omezení.

Léčivý přípravek, který obsahuje antibiotika nebo chemoterapeutika, v jehož rozhodnutí o registraci bylo pro jeho použití stanoveno indikační omezení, lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy citlivost k léčivé látce obsažené v léčivém přípravku byla stanovena.

344/2008 Sb. § 2 odst. 3

Jaký je unikátní kód pro výrobek Marbovet?

Přípravek má kód 0910f7c78045847e.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/090/16-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle