MASTIVIA 75 mg

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

75 mg

V jakých velikostech je přípravek registrován?

Informace o registrovaných velikostech nejsou uvedeny.

Pro jaká zvířata je výrobek MASTIVIA určen?

  • krávy v laktaci

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Cefquinomum

Jaké léky jsou podobné přípravku MASTIVIA?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ51DE90. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek MASTIVIA dostupný?

Intramamární mast.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

skot maso
4.0 d.
skot mléko
120.0 h.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Fatro, S.p.A.

Via Emilia, 285
Ozzano Emilia (Bologna)
40064
(IT)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ano, přípravek má indikační omezení.

Léčivý přípravek, který obsahuje antibiotika nebo chemoterapeutika, v jehož rozhodnutí o registraci bylo pro jeho použití stanoveno indikační omezení, lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy citlivost k léčivé látce obsažené v léčivém přípravku byla stanovena.

344/2008 Sb. § 2 odst. 3

Jaký je unikátní kód pro výrobek MASTIVIA?

Přípravek má kód 0910f7c78030ef93.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/065/20-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle