Metacam 40 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

40 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

Informace o registrovaných velikostech nejsou uvedeny.

Pro jaká zvířata je výrobek Metacam určen?

  • skot
  • koně

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Meloxicamum

Jaké léky jsou podobné přípravku Metacam?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QM01AC06. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Metacam dostupný?

Injekční roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

koně maso
5.0 d.
koně mléko
Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.
skot maso
15.0 d.
skot mléko
5.0 d.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Boehringer Ingelheim Vetmedica, GmbH

Binger Strasse 173
Ingelheim am Rhein
55216
(DE)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Metacam?

Přípravek má kód 0910f7c78029b6ee.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je EU/2/97/004.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle