Amprosid 250 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

250 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

Informace o registrovaných velikostech nejsou uvedeny.

Pro jaká zvířata je výrobek Amprosid určen?

  • kur domácí

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Amprolii hydrochloridum

Jaké léky jsou podobné přípravku Amprosid?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QP51AX09. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Amprosid dostupný?

Roztok pro podání v pitné vodě.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

kur domácí maso
Bez ochranných lhůt.
kur domácí vejce
Bez ochranných lhůt.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Chemifarma, S.p.A.

Via Don Eugenio Servadei N° 16
Forlí
47122
(IT)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Amprosid?

Přípravek má kód 0910f7c78025ece9.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/025/18-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle