Norfenicol 300 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

300 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1 x 50 ml
  • 1 x 100 ml
  • 1 x 250 ml
  • 1 x 500 ml

Pro jaká zvířata je výrobek Norfenicol určen?

  • skot
  • prasata

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Florfenicolum

Jaké léky jsou podobné přípravku Norfenicol?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01BA90. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Norfenicol dostupný?

Injekční roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

prasata maso
22.0 d.
skot maso
39.0 d.
Po i.m. podání (v dávce 20 mg/kg, dvakrát).
skot maso
44.0 d.
Po s.c. podání (v dávce 40 mg/kg, jedenkrát).
skot mléko
Nepoužívat u laktujících zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate
Monaghan

(IE)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Norfenicol?

Přípravek má kód 0910f7c7801109f8.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/038/12-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle