Marbox 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

100 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1 x 50 ml
  • 1 x 100 ml
  • 1 x 250 ml
  • 1 x 500 ml

Pro jaká zvířata je výrobek Marbox 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata určen?

  • skot
  • prasata - prasnice

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Marbofloxacinum

Jaké léky jsou podobné přípravku Marbox 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01MA93. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Marbox 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata dostupný?

Injekční roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

prasnice maso
4.0 d.
Po i.m. podání.
skot maso
3.0 d.
Po i.m. podání.
skot maso
6.0 d.
Po s.c. podání.
skot mléko
72.0 h.
Po i.m. podání.
skot mléko
36.0 h.
Po s.c. podání.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Alfasan International, B.V.

P.O. Box 78, Kuipersweg 9
JA Woerden
3449
(NL)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ano, přípravek má indikační omezení.

Léčivý přípravek, který obsahuje antibiotika nebo chemoterapeutika, v jehož rozhodnutí o registraci bylo pro jeho použití stanoveno indikační omezení, lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy citlivost k léčivé látce obsažené v léčivém přípravku byla stanovena.

344/2008 Sb. § 2 odst. 3

Jaký je unikátní kód pro výrobek Marbox 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata?

Přípravek má kód 0910f7c780102b3d.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/038/11-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle