ENRO-K 10 %

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

10 %

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1 x 250 ml
  • 1 x 1 l
  • 1 x 5 l

Pro jaká zvířata je výrobek ENRO-K určen?

  • krůty
  • kur domácí

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Enrofloxacinum

Jaké léky jsou podobné přípravku ENRO-K?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01MA90. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek ENRO-K dostupný?

Perorální roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

krůty maso
13.0 d.
krůty vejce
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
Nepoužívat u kuřic během 14 dní před počátkem snášky.
kur domácí maso
7.0 d.
kur domácí vejce
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
Nepoužívat u kuřic během 14 dní před počátkem snášky.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Andrés Pintaluba, S.A.

Polígono Industrial Agro-Reus C/Prudenci Bertrana n 5
REUS (Tarragona)
43206
(ES)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ano, přípravek má indikační omezení.

Léčivý přípravek, který obsahuje antibiotika nebo chemoterapeutika, v jehož rozhodnutí o registraci bylo pro jeho použití stanoveno indikační omezení, lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy citlivost k léčivé látce obsažené v léčivém přípravku byla stanovena.

344/2008 Sb. § 2 odst. 3

Jaký je unikátní kód pro výrobek ENRO-K?

Přípravek má kód 0910f7c7800ee5c8.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/035/10-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle