ROXACIN 100 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

100 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1 x 1 000 ml
  • 1 x 5 000 ml

Pro jaká zvířata je výrobek ROXACIN určen?

  • brojleři kura domácího

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Enrofloxacinum

Jaké léky jsou podobné přípravku ROXACIN?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01MA90. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek ROXACIN dostupný?

Perorální roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

brojleři kura domácího maso
7.0 d.
brojleři kura domácího vejce
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
Nepoužívat u kuřic během 14 dní před počátkem snášky.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Laboratorios Calier S.A.

C/Barcelonés, 26 (Pla del Ramassá)
Les Franqueses des Valles (Barcelona)

(ES)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ano, přípravek má indikační omezení.

Léčivý přípravek, který obsahuje antibiotika nebo chemoterapeutika, v jehož rozhodnutí o registraci bylo pro jeho použití stanoveno indikační omezení, lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy citlivost k léčivé látce obsažené v léčivém přípravku byla stanovena.

344/2008 Sb. § 2 odst. 3

Jaký je unikátní kód pro výrobek ROXACIN?

Přípravek má kód 0910f7c78009b7df.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/021/02-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle