Nafpenzal DC

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

Informace o variantách nejsou uvedeny.

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1 x 4 injektory + 4 ubrousky
  • 1 x 20 injektorů + 20 ubrousků

Pro jaká zvířata je výrobek Nafpenzal DC určen?

  • krávy

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Nafcillinum
  • Dihydrostreptomycinum
  • Procaini benzylpenicillinum monohydricum

Jaké léky jsou podobné přípravku Nafpenzal DC?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ51RC22. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Nafpenzal DC dostupný?

Intramamární suspenze.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

krávy maso
35.0 d.
Nepoužívat 35 dnů před otelením.
krávy mléko
4.0 d.
4 dny po otelení, dojde-li k otelení dříve, pak mléko 35 dnů plus 4 dny po léčbě.
krávy mléko
35.0 d.
Nepoužívat 35 dnů před otelením.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Intervet International, B.V.

Wim de Körverstraat 35
Boxmeer
5831 AN
(NL)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Nafpenzal DC?

Přípravek má kód 0910f7c7800973b3.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/330/92-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle