Chemisole 200 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

200 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1 x 1 l
  • 1 x 5 l
  • 1 x 100 ml

Pro jaká zvířata je výrobek Chemisole určen?

  • brojleři kura domácího
  • krůty

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Levamisolum

Jaké léky jsou podobné přípravku Chemisole?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QP52AE01. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Chemisole dostupný?

Perorální roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

brojleři kura domácího maso
7.0 d.
brojleři kura domácího vejce
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
krůty maso
7.0 d.
krůty vejce
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Chemifarma, S.p.A.

Via Don Eugenio Servadei N° 16
Forlí
47122
(IT)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Chemisole?

Přípravek má kód 0910f7c78009462e.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/090/01-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle