Excenel 50 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

50 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1 x 1 g
  • 1 x 4 g

Pro jaká zvířata je výrobek Excenel určen?

  • skot
  • prasata
  • koně

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Ceftiofurum

Jaké léky jsou podobné přípravku Excenel?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01DD90. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Excenel dostupný?

Lyofilizát pro injekční roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

koně maso
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.
prasata maso
2.0 d.
skot maso
1.0 d.
skot mléko
Bez ochranných lhůt.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Zoetis Česká republika s.r.o. (2)

Náměstí 14. října 642/17
Praha 5
150 00
(CZ)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ano, přípravek má indikační omezení.

Léčivý přípravek, který obsahuje antibiotika nebo chemoterapeutika, v jehož rozhodnutí o registraci bylo pro jeho použití stanoveno indikační omezení, lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy citlivost k léčivé látce obsažené v léčivém přípravku byla stanovena.

344/2008 Sb. § 2 odst. 3

Jaký je unikátní kód pro výrobek Excenel?

Přípravek má kód 0910f7c780092710.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/005/02-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle