Enroxil Max 100 mg

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

100 mg

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1 x 100 ml

Pro jaká zvířata je výrobek Enroxil Max určen?

  • skot

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Enrofloxacinum

Jaké léky jsou podobné přípravku Enroxil Max?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01MA90. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Enroxil Max dostupný?

Injekční roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

skot maso
14.0 d.
Po s.c. podání.
skot maso
4.0 d.
Po i.v. podání.
skot mléko
84.0 h.
Po s.c. podání.
skot mléko
72.0 h.
Po i.v. podání.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Krka d.d. Novo mesto

Šmarješka cesta 6
Novo mesto
8501
(SI)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ano, přípravek má indikační omezení.

Léčivý přípravek, který obsahuje antibiotika nebo chemoterapeutika, v jehož rozhodnutí o registraci bylo pro jeho použití stanoveno indikační omezení, lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy citlivost k léčivé látce obsažené v léčivém přípravku byla stanovena.

344/2008 Sb. § 2 odst. 3

Jaký je unikátní kód pro výrobek Enroxil Max?

Přípravek má kód 0910f7c780091297.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/052/08-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle