Alamycin LA 300 mg/ml

Veterinární léčivý přípravek

V jakých variantách je přípravek registrován?

300 mg/ml

V jakých velikostech je přípravek registrován?

  • 1 x 100 ml
  • 1 x 250 ml

Pro jaká zvířata je výrobek Alamycin LA určen?

  • skot
  • prasata

Kde najdu informaci o správném užívání přípravku?

Jaké aktivní látky přípravek obsahuje?

  • Oxytetracyclinum

Jaké léky jsou podobné přípravku Alamycin LA?

Přípravek patří do veterinární ATC skupiny QJ01AA06. Podobné přípravky naleznete zde.

V jaké lékové formě je přípravek Alamycin LA dostupný?

Injekční roztok.

Má přípravek určenou ochrannou lhůtu pro zpracování potravinového zvířete po medikaci?

prasata maso
14.0 d.
Při použití dávky 20mg/kg tělesné hmotnosti (t.j. 1 ml na 15 kg tělesné hmotnosti)
prasata maso
28.0 d.
Při použití dávky 30mg/kg tělesné hmotnosti (t.j.1 ml na 10 kg tělesné hmotnosti)
skot maso
28.0 d.
Při použití dávky 20mg/kg tělesné hmotnosti (t.j. 1 ml na 15 kg tělesné hmotnosti)
skot maso
35.0 d.
Při použití dávky 30mg/kg tělesné hmotnosti (t.j.1 ml na 10 kg tělesné hmotnosti)
skot mléko
7.0 d.

Kdo je držitel rozhodnutí o registraci?

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate
Monaghan

(IE)

Jedná se o omamnou nebo psychotropní látku?

Ne, nejedná se o narkotikum.

Je nutné přípravek předepsat na předpis s modrým pruhem?

Ne, takový předpis nesmí být použit.

Má přípravek indikační omezení?

Ne, přípravek nemá indikační omezení.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Alamycin LA?

Přípravek má kód 0910f7c78008d987.

Pod jakým číslem byl přípravek registrován?

Číslo registrace je 96/043/00-C.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 13. 05. 2024
cross-circle