S. BOX KOMORA ZVLHčOVAčE K PříSTROJůM SEFAM S. BOX S VYHříVANýM ZVLHčOVAčEM

Jaký je maximální doplatek, pokud na poukaz přispívá zdravotní pojišťovna?

Na správně vystavený poukaz se doplácí maximálně 786,00 Kč za jedno balení.

Je výrobek dostupný bez lékařského předpisu?

Podle vyhlášky 377/2022 Sb. jsou pomůcky zdravotní techniky, které lze získat pouze na lékařský předpis nitroděložní tělíska, prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku, implantabilní prostředky, které jsou aplikovány injekčně, sluchadla a kontaktní čočky v případě použití u dětí do 15 let.

Jaká je maximální cena pro S.Box komora zvlhčovače?

Maximální finální cena je 3 220,00 Kč.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení s úhradou pojišťovny?

Pojišťovna na správně vystavený poukaz přispívá až 2 434,77 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, výrobek nemá stanovenou zvýšenou úhradu.

Lékař s jakou specializací může předepsat S.Box komora zvlhčovače?

  • anesteziologie a intenzivní medicína
  • neurologie, dětská neurologie
  • vnitřní lékařství
  • kardiologie, dětská kardiologie, angiologie
  • otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, dětská otorinolaryngologie
  • pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
  • psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie

Je nutné schválení revizním pracovníkem zdravotní pojišťovny?

Ne, k vystavení poukazu na úhradu zdravotní pojišťovnou není nutné schválení revizním lékařem.

Jaká je užitná doba výrobku?

Užitná doba výrobku je 24 měsíců.

Je výrobek pojišťovnou zapůjčován?

Ano, výrobek je zapůjčován na 24 měsíců.

Jaké výrobky jsou podobné jako S.Box komora zvlhčovače?

Pomůcka je ve skupině 10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy. Podobné produkty naleznete zde.

Kdo vyrábí prostředek S.Box komora zvlhčovače?

Výrobce je SEFAM (FR). Ohlašovatelem výrobku na českém trhu je MUDr. Pavel Čelakovský, Lékařská elektronika, s.r.o.

Jaký je unikátní kód pro výrobek S.Box komora zvlhčovače?

Prostředek má kód 5016907.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 01. 05. 2024
cross-circle