SEFAM S. BOX AUTOCPAP SE ZVLHčOVAčEM, MOžNOSTí TELEMETRIE A ZáKLADNíM PříSLUšENSTVíM

Jaký je maximální doplatek, pokud na poukaz přispívá zdravotní pojišťovna?

Na správně vystavený poukaz se doplácí maximálně 4298,00 Kč za jedno balení.

Je výrobek dostupný bez lékařského předpisu?

Podle vyhlášky 377/2022 Sb. jsou pomůcky zdravotní techniky, které lze získat pouze na lékařský předpis nitroděložní tělíska, prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku, implantabilní prostředky, které jsou aplikovány injekčně, sluchadla a kontaktní čočky v případě použití u dětí do 15 let.

Jaká je maximální cena pro SEFAM S.Box?

Maximální finální cena je 42 280,00 Kč.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení s úhradou pojišťovny?

Pojišťovna na správně vystavený poukaz přispívá až 37 982,56 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, výrobek nemá stanovenou zvýšenou úhradu.

Lékař s jakou specializací může předepsat SEFAM S.Box?

  • neurologie, dětská neurologie
  • vnitřní lékařství
  • kardiologie, dětská kardiologie, angiologie
  • otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, dětská otorinolaryngologie
  • pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
  • psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie

Je nutné schválení revizním pracovníkem zdravotní pojišťovny?

Ano, vystavení poukazu na úhradu pojišťovnou je podmíněno schválením revizním lékařem pojišťovny.

Jaká je užitná doba výrobku?

Užitná doba výrobku je 84 měsíců.

Je výrobek pojišťovnou zapůjčován?

Ano, výrobek je zapůjčován na 84 měsíců.

Jaké výrobky jsou podobné jako SEFAM S.Box?

Pomůcka je ve skupině 10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy. Podobné produkty naleznete zde.

Kdo vyrábí prostředek SEFAM S.Box?

Výrobce je SEFAM (FR). Ohlašovatelem výrobku na českém trhu je MUDr. Pavel Čelakovský, Lékařská elektronika, s.r.o.

Jaký je unikátní kód pro výrobek SEFAM S.Box?

Prostředek má kód 5016904.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 01. 05. 2024
cross-circle