ORTéZA KOTNíKU STABILIZAčNí LIGACAST AIR 2334 TUHé BOčNí SKOřEPINY S NAFUKOVACíMI VLOžKAMI A PUMPIčKOU, 2 VELIKOSTI

Jaký je maximální doplatek, pokud na poukaz přispívá zdravotní pojišťovna?

Na správně vystavený poukaz se doplácí maximálně 0,00 Kč za jedno balení.

Je výrobek dostupný bez lékařského předpisu?

Podle vyhlášky 377/2022 Sb. jsou pomůcky zdravotní techniky, které lze získat pouze na lékařský předpis nitroděložní tělíska, prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku, implantabilní prostředky, které jsou aplikovány injekčně, sluchadla a kontaktní čočky v případě použití u dětí do 15 let.

Jaká je maximální cena pro Ortéza kotníku stabilizační Ligacast Air 2334?

Maximální finální cena je 730,24 Kč.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení s úhradou pojišťovny?

Pojišťovna na správně vystavený poukaz přispívá až 730,24 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, výrobek nemá stanovenou zvýšenou úhradu.

Lékař s jakou specializací může předepsat Ortéza kotníku stabilizační Ligacast Air 2334?

  • diabetologie
  • lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky
  • neurologie, dětská neurologie
  • ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie
  • rehabilitační a fyzikální medicína
  • chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie
  • revmatologie, dětská revmatologie
  • tělovýchovný lékař
  • traumatologie

Je nutné schválení revizním pracovníkem zdravotní pojišťovny?

Ne, k vystavení poukazu na úhradu zdravotní pojišťovnou není nutné schválení revizním lékařem.

Jaká je užitná doba výrobku?

Užitná doba výrobku je 12 měsíců.

Je výrobek pojišťovnou zapůjčován?

Ano, výrobek je zapůjčován na 12 měsíců.

Jaké výrobky jsou podobné jako Ortéza kotníku stabilizační Ligacast Air 2334?

Pomůcka je ve skupině 4 - ZP ortopedicko-protetické a ortopedická obuv. Podobné produkty naleznete zde.

Kdo vyrábí prostředek Ortéza kotníku stabilizační Ligacast Air 2334?

Výrobce je THUASNE (FR). Ohlašovatelem výrobku na českém trhu je Thuasne CR s.r.o.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Ortéza kotníku stabilizační Ligacast Air 2334?

Prostředek má kód 5015943.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 01. 05. 2024
cross-circle