SILNý SILIKONOVý KROUžKOVý PESAR 55 MM

Jaký je maximální doplatek, pokud na poukaz přispívá zdravotní pojišťovna?

Spoluúčast u inkontinenčních pomůcek závisí na stupni inkontinence, ten určuje lékař.

 • Pro I. stupeň pacient přispívá 15 % ceny, tedy až 171,15 Kč.
 • Pro II. stupeň pacient přispívá 5 % ceny, tedy až 57,05 Kč.
 • Pro III. stupeň pacient přispívá 2 % ceny, tedy až 22,82 Kč.

Toto rozdělení platí pro absorpční pomůcky. U neabsorpční pomůcky ve skupině 02 platí maximální doplatek ve výši 703,80 Kč. Podrobnosti o podmínkách úhrady naleznete zde.

Je výrobek dostupný bez lékařského předpisu?

Podle vyhlášky 377/2022 Sb. jsou pomůcky zdravotní techniky, které lze získat pouze na lékařský předpis nitroděložní tělíska, prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku, implantabilní prostředky, které jsou aplikovány injekčně, sluchadla a kontaktní čočky v případě použití u dětí do 15 let.

Jaká je maximální cena pro Silný silikonový kroužkový pesar?

Maximální finální cena je 1 141,72 Kč.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení s úhradou pojišťovny?

Pojišťovna na správně vystavený poukaz přispívá až 437,92 Kč.

Lékař s jakou specializací může předepsat Silný silikonový kroužkový pesar?

 • geriatrie
 • gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie
 • dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
 • nefrologie, dětská nefrologie
 • neurologie, dětská neurologie
 • všeobecné praktické lékařství
 • sestra v lékařských oborech
 • chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie
 • urologie, dětská urologie, urogynekologie
 • sestra v domácí péči

Je nutné schválení revizním pracovníkem zdravotní pojišťovny?

Ne, k vystavení poukazu na úhradu zdravotní pojišťovnou není nutné schválení revizním lékařem.

Jaká je užitná doba výrobku?

Výrobek nemá stanovenou užitnou dobu.

Je výrobek pojišťovnou zapůjčován?

Ne, výrobek není zapůjčován.

Jaké výrobky jsou podobné jako Silný silikonový kroužkový pesar?

Pomůcka je ve skupině 2 - ZP pro inkontinentní pacienty. Podobné produkty naleznete zde.

Kdo vyrábí prostředek Silný silikonový kroužkový pesar?

Výrobce je Dr. Arabin GmbH & Co. KG (DE). Ohlašovatelem výrobku na českém trhu je MediFrank s.r.o.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Silný silikonový kroužkový pesar?

Prostředek má kód 5014182.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 01. 05. 2024
cross-circle