KOLENNí ORTéZA 101A NáVLEKOVá KOLENNí ORTéZA S 2 PRUžNýMI NEKLOUBOVýMI DLAHAMI (SPIRáLY).

Jaký je maximální doplatek, pokud na poukaz přispívá zdravotní pojišťovna?

Na správně vystavený poukaz se doplácí maximálně 74,00 Kč za jedno balení.

Je výrobek dostupný bez lékařského předpisu?

Podle vyhlášky 377/2022 Sb. jsou pomůcky zdravotní techniky, které lze získat pouze na lékařský předpis nitroděložní tělíska, prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku, implantabilní prostředky, které jsou aplikovány injekčně, sluchadla a kontaktní čočky v případě použití u dětí do 15 let.

Jaká je maximální cena pro Kolenní ortéza 101A?

Maximální finální cena je 658,25 Kč.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení s úhradou pojišťovny?

Pojišťovna na správně vystavený poukaz přispívá až 584,64 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, výrobek nemá stanovenou zvýšenou úhradu.

Lékař s jakou specializací může předepsat Kolenní ortéza 101A?

  • lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky
  • neurologie, dětská neurologie
  • ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie
  • rehabilitační a fyzikální medicína
  • chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie
  • revmatologie, dětská revmatologie
  • tělovýchovný lékař
  • traumatologie

Je nutné schválení revizním pracovníkem zdravotní pojišťovny?

Ne, k vystavení poukazu na úhradu zdravotní pojišťovnou není nutné schválení revizním lékařem.

Jaká je užitná doba výrobku?

Užitná doba výrobku je 12 měsíců.

Je výrobek pojišťovnou zapůjčován?

Ano, výrobek je zapůjčován na 12 měsíců.

Jaké výrobky jsou podobné jako Kolenní ortéza 101A?

Pomůcka je ve skupině 4 - ZP ortopedicko-protetické a ortopedická obuv. Podobné produkty naleznete zde.

Kdo vyrábí prostředek Kolenní ortéza 101A?

Výrobce je HANDICAP, a.s. (CZ). Ohlašovatelem výrobku na českém trhu je HANDICAP, a.s.

Jaký je unikátní kód pro výrobek Kolenní ortéza 101A?

Prostředek má kód 5013975.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 01. 05. 2024
cross-circle