DUOXONA 20MG/10 MG TBL PRO 60

Zobrazit lékovou formu

Jaký je maximální doplatek na lék DUOXONA?

Pokud přispívá pojišťovna, maximální doplatek je 496,00 Kč. Maximální cena v lékárně je 1 913,28 Kč. Lékárna může lék poskytnout za nižší cenu. Za vyšší ne.

Má lék stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění?

Ano, zkontrolujte ale specializaci předepisujícího lékaře níže (tzv. nedelegovatelná preskripce).

Má lék DUOXONA stanoven započitatelný doplatek?

Ano, lék má stanovený započitatelný doplatek ve výši 438,00 Kč. Více o ochranném limitu se dozvíte zde.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení léku s úhradou pojišťovny?

1 417,28 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, lék nemá zvýšenou úhradu.

Je dostupný bez lékařského předpisu?

Ne, lék nelze získat bez receptu.

Lékař s jakou specializací může lék DUOXONA předepsat?

  • algeziologie, paliativní medicína
  • klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
  • hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie
  • vnitřní lékařství
  • neurologie, dětská neurologie
  • geriatrie
  • revmatologie, dětská revmatologie
  • ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie

Kde najdu informace o správném užívání léku?

Jaké léky jsou podobné léku DUOXONA?

Lék je v ATC skupině N02AA55 - oxykodon a naloxon. Léky se stejnou účinnou látkou naleznete zde.

Kdo vyrábí lék DUOXONA?

Držitelem rozhodnutí o registraci je Neuraxpharm Bohemia s.r.o., Praha (CZ)

Je lék ve výpadku?

Poslední hlášení od výrobce pochází z 20. 05. 2024. Výroba je od tohoto data přerušena. Jako důvod bylo uvedeno: výrobní důvody.
Obnovení dodávek je očekáváno 01. 11. 2024.

Výrobce jako potenciální náhradu uvádí léky s kódem:

Jaký je unikátní kód pro lék DUOXONA?

Lék má kód 0247106.

Kolik balení léku DUOXONA se v minulosti vydalo na recepty na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na recept

Kolik balení léku DUOXONA se v minulosti vydalo na žádanky na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na žádanky

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 11. 06. 2024

cross-circle