FENOFIX 267 MG CPS DUR 90

Zobrazit lékovou formu

Jaký je maximální doplatek na lék FENOFIX?

Pokud přispívá pojišťovna, maximální doplatek je 371,75 Kč. Maximální cena v lékárně je 798,57 Kč. Lékárna může lék poskytnout za nižší cenu. Za vyšší ne.

Má lék stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění?

Ano, podmínky úhrady (vykazovací limit) ale nebyl stanoven.

Má lék FENOFIX stanoven započitatelný doplatek?

Ano, lék má stanovený započitatelný doplatek ve výši 139,00 Kč. Více o ochranném limitu se dozvíte zde.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení léku s úhradou pojišťovny?

426,82 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, lék nemá zvýšenou úhradu.

Je dostupný bez lékařského předpisu?

Ne, lék nelze získat bez receptu.

Lékař s jakou specializací může lék FENOFIX předepsat?

Předepsání není podmíněno lékařskou specializací.

Kde najdu informace o správném užívání léku?

Jaké léky jsou podobné léku FENOFIX?

Lék je v ATC skupině C10AB05 - fenofibrát. Léky se stejnou účinnou látkou naleznete zde.

Kdo vyrábí lék FENOFIX?

Držitelem rozhodnutí o registraci je Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (CZ)

Je lék ve výpadku?

Poslední hlášení od výrobce pochází z 14. 05. 2024. Výroba je od tohoto data přerušena. Jako důvod bylo uvedeno: obchodní/marketingové důvody.
Obnovení dodávek je očekáváno 31. 05. 2024.

Výrobce jako potenciální náhradu uvádí léky s kódem:

Jaký je unikátní kód pro lék FENOFIX?

Lék má kód 0218879.

Kolik balení léku FENOFIX se v minulosti vydalo na recepty na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na recept

Kolik balení léku FENOFIX se v minulosti vydalo na žádanky na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na žádanky

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 02. 05. 2024

cross-circle