CLARITINE 10 MG TBL NOB 60

Zobrazit lékovou formu

Jaký je maximální doplatek na lék CLARITINE?

Pokud přispívá pojišťovna, maximální doplatek je 401,17 Kč. Maximální cena v lékárně je 502,90 Kč. Lékárna může lék poskytnout za nižší cenu. Za vyšší ne.

Má lék stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění?

Ano, podmínky úhrady (vykazovací limit) ale nebyl stanoven.

Má lék CLARITINE stanoven započitatelný doplatek?

Ano, lék má stanovený započitatelný doplatek ve výši 186,00 Kč. Více o ochranném limitu se dozvíte zde.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení léku s úhradou pojišťovny?

101,73 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, lék nemá zvýšenou úhradu.

Je dostupný bez lékařského předpisu?

Ano, lék lze sehnat v lékárně i bez receptu

Lékař s jakou specializací může lék CLARITINE předepsat?

Předepsání není podmíněno lékařskou specializací.

Kde najdu informace o správném užívání léku?

Jaké léky jsou podobné léku CLARITINE?

Lék je v ATC skupině R06AX13 - loratadin. Léky se stejnou účinnou látkou naleznete zde.

Kdo vyrábí lék CLARITINE?

Držitelem rozhodnutí o registraci je BAYER s.r.o., Praha (CZ)

Je lék ve výpadku?

Poslední hlášení od výrobce pochází z 28. 05. 2024. Výroba je od tohoto data přerušena. Jako důvod bylo uvedeno: kapacitní/distribuční důvody.
Obnovení dodávek je očekáváno 28. 02. 2025.

Výrobce jako potenciální náhradu uvádí léky s kódem:

Jaký je unikátní kód pro lék CLARITINE?

Lék má kód 0216114.

Kolik balení léku CLARITINE se v minulosti vydalo na recepty na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na recept

Kolik balení léku CLARITINE se v minulosti vydalo na žádanky na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na žádanky

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 11. 06. 2024

cross-circle