ROXILIP 20 MG TBL FLM 98

Zobrazit lékovou formu

Jaký je maximální doplatek na lék ROXILIP?

Pokud přispívá pojišťovna, maximální doplatek je 194,64 Kč. Maximální cena v lékárně je 476,79 Kč. Lékárna může lék poskytnout za nižší cenu. Za vyšší ne.

Má lék stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění?

Ano, podmínky úhrady (vykazovací limit) ale nebyl stanoven.

Má lék ROXILIP stanoven započitatelný doplatek?

Ne, tento lék nemá započitatelný doplatek.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení léku s úhradou pojišťovny?

282,15 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, lék nemá zvýšenou úhradu.

Je dostupný bez lékařského předpisu?

Ne, lék nelze získat bez receptu.

Lékař s jakou specializací může lék ROXILIP předepsat?

Předepsání není podmíněno lékařskou specializací.

Kde najdu informace o správném užívání léku?

Dokumenty se nepodařilo nalézt

Jaké léky jsou podobné léku ROXILIP?

Lék je v ATC skupině C10AA07 - rosuvastatin. Léky se stejnou účinnou látkou naleznete zde.

Kdo vyrábí lék ROXILIP?

Držitelem rozhodnutí o registraci je Bausch Health Ireland Limited, Dublin (IRL)

Je lék ve výpadku?

Poslední hlášení od výrobce pochází z 29. 12. 2023. Výroba byla ukončena s platností od tohoto data.
Jako důvod bylo uvedeno: přechod na jiný SÚKL kód.
Výrobce jako potenciální náhradu uvádí léky s kódem:

Jaký je unikátní kód pro lék ROXILIP?

Lék má kód 0198725.

Kolik balení léku ROXILIP se v minulosti vydalo na recepty na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na recept

Kolik balení léku ROXILIP se v minulosti vydalo na žádanky na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na žádanky

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 02. 05. 2024

cross-circle