IMNOVID 2 MG CPS DUR 21

Zobrazit lékovou formu

Jaký je maximální doplatek na lék IMNOVID?

Pokud přispívá pojišťovna, maximální doplatek je 0,00 Kč. Maximální cena v lékárně je 210 200,50 Kč. Lékárna může lék poskytnout za nižší cenu. Za vyšší ne.

Má lék stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění?

Lék, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Lék je hrazen jako ZÚLP a to pouze z pracoviště, které má smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Má lék IMNOVID stanoven započitatelný doplatek?

Ne, tento lék nemá započitatelný doplatek.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení léku s úhradou pojišťovny?

221 830,36 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, lék nemá zvýšenou úhradu.

Je dostupný bez lékařského předpisu?

Ne, lék nelze získat bez receptu.

Lékař s jakou specializací může lék IMNOVID předepsat?

Předepsání není podmíněno lékařskou specializací.

Kde najdu informace o správném užívání léku?

Jaké léky jsou podobné léku IMNOVID?

Lék je v ATC skupině L04AX06 - pomalidomid. Léky se stejnou účinnou látkou naleznete zde.

Kdo vyrábí lék IMNOVID?

Držitelem rozhodnutí o registraci je Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin (IRL)

Jaký je unikátní kód pro lék IMNOVID?

Lék má kód 0194291.

Kolik balení léku IMNOVID se v minulosti vydalo na recepty na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na recept

Kolik balení léku IMNOVID se v minulosti vydalo na žádanky na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na žádanky

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 02. 05. 2024

cross-circle