XALKORI 250 MG CPS DUR 60

Zobrazit lékovou formu

Jaký je maximální doplatek na lék XALKORI?

Pokud přispívá pojišťovna, maximální doplatek je 18 581,11 Kč. Maximální cena v lékárně je 127 896,75 Kč. Lékárna může lék poskytnout za nižší cenu. Za vyšší ne.Pokud lékař vyznačí na receptu zvýšenou úhradu, maximální doplatek je 18 581,75.

Má lék stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění?

Lék, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Lék je hrazen jako ZÚLP a to pouze z pracoviště, které má smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Má lék XALKORI stanoven započitatelný doplatek?

Ne, tento lék nemá započitatelný doplatek.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení léku s úhradou pojišťovny?

109 315,64 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ano, existuje zvýšená úhrada. Lékař se stanovenou specializací může za přísně vymezených podmínek určit druhou úhradu ve výši 109 315,00 Kč.

Je dostupný bez lékařského předpisu?

Ne, lék nelze získat bez receptu.

Lékař s jakou specializací může lék XALKORI předepsat?

Předepsání není podmíněno lékařskou specializací.

Kde najdu informace o správném užívání léku?

Jaké léky jsou podobné léku XALKORI?

Lék je v ATC skupině L01ED01 - crizotinib. Léky se stejnou účinnou látkou naleznete zde.

Kdo vyrábí lék XALKORI?

Držitelem rozhodnutí o registraci je Pfizer Europe MA EEIG, Bruxelles (B)

Jaký je unikátní kód pro lék XALKORI?

Lék má kód 0193648.

Kolik balení léku XALKORI se v minulosti vydalo na recepty na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na recept

Kolik balení léku XALKORI se v minulosti vydalo na žádanky na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na žádanky

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 11. 06. 2024

cross-circle