METHOTREXAT EBEWE 5 MG TBL NOB 50

Zobrazit lékovou formu

Jaký je maximální doplatek na lék METHOTREXAT EBEWE?

Pokud přispívá pojišťovna, maximální doplatek je 0,00 Kč. Maximální cena v lékárně je 320,94 Kč. Lékárna může lék poskytnout za nižší cenu. Za vyšší ne.

Má lék stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění?

Ano, zkontrolujte ale specializaci předepisujícího lékaře níže (tzv. nedelegovatelná preskripce).

Má lék METHOTREXAT EBEWE stanoven započitatelný doplatek?

Ne, tento lék nemá započitatelný doplatek.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení léku s úhradou pojišťovny?

480,65 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, lék nemá zvýšenou úhradu.

Je dostupný bez lékařského předpisu?

Ne, lék nelze získat bez receptu.

Lékař s jakou specializací může lék METHOTREXAT EBEWE předepsat?

  • klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
  • hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie
  • revmatologie, dětská revmatologie
  • dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie
  • gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie
  • pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie

Kde najdu informace o správném užívání léku?

Dokumenty se nepodařilo nalézt

Jaké léky jsou podobné léku METHOTREXAT EBEWE?

Lék je v ATC skupině L04AX03 - methotrexát. Léky se stejnou účinnou látkou naleznete zde.

Kdo vyrábí lék METHOTREXAT EBEWE?

Držitelem rozhodnutí o registraci je EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Unterach (A)

Je lék ve výpadku?

Poslední hlášení od výrobce pochází z 27. 02. 2024. Výroba byla ukončena s platností od tohoto data.
Jako důvod bylo uvedeno: přechod na jiný SÚKL kód.
Výrobce jako potenciální náhradu uvádí léky s kódem:

Jaký je unikátní kód pro lék METHOTREXAT EBEWE?

Lék má kód 0157121.

Kolik balení léku METHOTREXAT EBEWE se v minulosti vydalo na recepty na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na recept

Kolik balení léku METHOTREXAT EBEWE se v minulosti vydalo na žádanky na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na žádanky

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 11. 06. 2024

cross-circle