DALMEVIN 50 MG TBL NOB 56

Zobrazit lékovou formu

Jaký je maximální doplatek na lék DALMEVIN?

Pokud přispívá pojišťovna, maximální doplatek je 769,87 Kč. Maximální cena v lékárně je 1 012,62 Kč. Lékárna může lék poskytnout za nižší cenu. Za vyšší ne.

Má lék stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění?

Ano, podmínky úhrady (vykazovací limit) ale nebyl stanoven.

Má lék DALMEVIN stanoven započitatelný doplatek?

Ne, tento lék nemá započitatelný doplatek.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení léku s úhradou pojišťovny?

242,75 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, lék nemá zvýšenou úhradu.

Je dostupný bez lékařského předpisu?

Ne, lék nelze získat bez receptu.

Lékař s jakou specializací může lék DALMEVIN předepsat?

Předepsání není podmíněno lékařskou specializací.

Kde najdu informace o správném užívání léku?

Jaké léky jsou podobné léku DALMEVIN?

Lék je v ATC skupině A10BH02 - vildagliptin. Léky se stejnou účinnou látkou naleznete zde.

Kdo vyrábí lék DALMEVIN?

Držitelem rozhodnutí o registraci je Medochemie Ltd., Limassol (CY)

Je lék ve výpadku?

Poslední hlášení od výrobce pochází z 01. 03. 2024.
Výroba byla od tohoto data obnovena.

Jaký je unikátní kód pro lék DALMEVIN?

Lék má kód 0136726.

Kolik balení léku DALMEVIN se v minulosti vydalo na recepty na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na recept

Kolik balení léku DALMEVIN se v minulosti vydalo na žádanky na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na žádanky

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 02. 05. 2024

cross-circle