SOMAVERT 15 MG INJ PSO LQF 30 + 30X1 ML ISP

Zobrazit lékovou formu

Jaký je maximální doplatek na lék SOMAVERT?

Pokud přispívá pojišťovna, maximální doplatek je 14,82 Kč. Maximální cena v lékárně je 78 057,07 Kč. Lékárna může lék poskytnout za nižší cenu. Za vyšší ne.

Má lék stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění?

Lék, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Lék je hrazen jako ZÚLP a to pouze z pracoviště, které má smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Má lék SOMAVERT stanoven započitatelný doplatek?

Ne, tento lék nemá započitatelný doplatek.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení léku s úhradou pojišťovny?

78 042,25 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, lék nemá zvýšenou úhradu.

Je dostupný bez lékařského předpisu?

Ne, lék nelze získat bez receptu.

Lékař s jakou specializací může lék SOMAVERT předepsat?

Předepsání není podmíněno lékařskou specializací.

Kde najdu informace o správném užívání léku?

Jaké léky jsou podobné léku SOMAVERT?

Lék je v ATC skupině H01AX01 - pegvisomant. Léky se stejnou účinnou látkou naleznete zde.

Kdo vyrábí lék SOMAVERT?

Držitelem rozhodnutí o registraci je Pfizer Europe MA EEIG, Bruxelles (B)

Jaký je unikátní kód pro lék SOMAVERT?

Lék má kód 0027630.

Kolik balení léku SOMAVERT se v minulosti vydalo na recepty na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na recept

Kolik balení léku SOMAVERT se v minulosti vydalo na žádanky na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na žádanky

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 02. 05. 2024

cross-circle