OPHTHALMO - HYDROCORTISON LÉČIVA 5MG/G OPH UNG 5 G

Zobrazit lékovou formu

Jaký je maximální doplatek na lék OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉÈIVA?

Pokud přispívá pojišťovna, maximální doplatek je 50,39 Kč. Maximální cena v lékárně je 89,56 Kč. Lékárna může lék poskytnout za nižší cenu. Za vyšší ne.

Má lék stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění?

Ano, podmínky úhrady (vykazovací limit) ale nebyl stanoven.

Má lék OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉÈIVA stanoven započitatelný doplatek?

Ano, lék má stanovený započitatelný doplatek ve výši 45,00 Kč. Více o ochranném limitu se dozvíte zde.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení léku s úhradou pojišťovny?

39,17 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, lék nemá zvýšenou úhradu.

Je dostupný bez lékařského předpisu?

Ne, lék nelze získat bez receptu.

Lékař s jakou specializací může lék OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉÈIVA předepsat?

Předepsání není podmíněno lékařskou specializací.

Kde najdu informace o správném užívání léku?

Jaké léky jsou podobné léku OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉÈIVA?

Lék je v ATC skupině S01BA02 - hydrocortisone. Léky se stejnou účinnou látkou naleznete zde.

Kdo vyrábí lék OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉÈIVA?

Držitelem rozhodnutí o registraci je Zentiva, k.s., Praha (CZ)

Je lék ve výpadku?

Poslední hlášení od výrobce pochází z 02. 01. 2024. Výroba je od tohoto data přerušena. Jako důvod bylo uvedeno: výrobní důvody.
Obnovení dodávek je očekáváno 02. 04. 2024.

Výrobce jako potenciální náhradu uvádí léky s kódem:

Jaký je unikátní kód pro lék OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉÈIVA?

Lék má kód 0002668.

Kolik balení léku OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉÈIVA se v minulosti vydalo na recepty na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na recept

Kolik balení léku OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉÈIVA se v minulosti vydalo na žádanky na území ČR?

Zobrazit spotřebu léku na žádanky

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 01. 04. 2024

cross-circle