ESENTA - SPREJ S NEPÁLIVÝM PŘÍPRAVKEM NA ODSTRAňOVáNí LéKAřSKéHO LEPIDLA, 50 ML

Jaký je maximální doplatek, pokud na poukaz přispívá zdravotní pojišťovna?

Na správně vystavený poukaz se doplácí maximálně 0,00 Kč za jedno balení.

Je výrobek dostupný bez lékařského předpisu?

Podle vyhlášky 377/2022 Sb. jsou pomůcky zdravotní techniky, které lze získat pouze na lékařský předpis nitroděložní tělíska, prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku, implantabilní prostředky, které jsou aplikovány injekčně, sluchadla a kontaktní čočky v případě použití u dětí do 15 let.

Jaká je maximální cena pro ESENTA - SPREJ S NEPÁLIVÝM PŘÍPRAVKEM?

Maximální finální cena je 243,47 Kč.

Kolik pojišťovna zaplatí za jedno vydané balení s úhradou pojišťovny?

Pojišťovna na správně vystavený poukaz přispívá až 243,47 Kč.

Hradí pojišťovna v některých případech vyšší částku?

Ne, výrobek nemá stanovenou zvýšenou úhradu.

Lékař s jakou specializací může předepsat ESENTA - SPREJ S NEPÁLIVÝM PŘÍPRAVKEM?

  • dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
  • geriatrie
  • klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
  • nefrologie, dětská nefrologie
  • vnitřní lékařství
  • všeobecné praktické lékařství
  • chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie
  • urologie, dětská urologie, urogynekologie

Je nutné schválení revizním pracovníkem zdravotní pojišťovny?

Ne, k vystavení poukazu na úhradu zdravotní pojišťovnou není nutné schválení revizním lékařem.

Jaká je užitná doba výrobku?

Výrobek nemá stanovenou užitnou dobu.

Je výrobek pojišťovnou zapůjčován?

Ne, výrobek není zapůjčován.

Jaké výrobky jsou podobné jako ESENTA - SPREJ S NEPÁLIVÝM PŘÍPRAVKEM?

Pomůcka je ve skupině 3 - ZP pro pacienty se stomií. Podobné produkty naleznete zde.

Kdo vyrábí prostředek ESENTA - SPREJ S NEPÁLIVÝM PŘÍPRAVKEM?

Výrobce je CONVATEC LTD. (GB). Ohlašovatelem výrobku na českém trhu je ConvaTec Česká republika s.r.o.

Jaký je unikátní kód pro výrobek ESENTA - SPREJ S NEPÁLIVÝM PŘÍPRAVKEM?

Prostředek má kód 5014529.

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY:

Poslední aktualizace stránky proběhla 01. 05. 2024
cross-circle